اعزام پرستار یا همراه به بیمارستان

اعزام پرستار یا همراه به بیمارستان

 

بسیاری از ما شرایط حضور در بیمارستان جهت همراهی بیمار خود را نداریم و این امر موجب گردیده تا شرکت آسایش مهر دنیا افرادی را جهت همراهی بیماران گرانقدر شما آماده خدمت نماید. جهت دریافت اطلاعات تکمیلی با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید .

پین کردن این در Pinterest